Процес производње сировине посипа

Процес производње сировине посипа за мачке - од рудника до паковања. Први део процеса је допрема дијатомејске земље, млевење, рото сушара... до формирања кепова који се пресују...