Правила рефундирања

REKLAMACIJA

Kupac ima pravo da izjavi reklamaciju prema internet prodavnici Kuće i Mace kojom upravlja Volcano refractory d.o.o u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača putem elektronske pošte na adresu info@kuceimace.com.

Reklamacija treba da sadrži: ime i prezime kupca, adresu kupca, adresu za prijem elektronske pošte, broj telefona kupca, broj porudžbine i opis nedostatka kupljene robe sa odgovarajućim dokazima (fotografije, zapisnik kurirske služe o oštećenju i sl).

Volcano će kupcu na e-mail koji je koristio prilikom registracije naloga, dostaviti broj reklamacije u evidenciji reklamacija. Na izjavljenu reklamaciju Volcano će Vam odgovoriti najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, osim ukoliko to iz objektivnih razloga nije moguće, o čemu ćemo Vas blagovremeno obavestiti.

ODUSTANAK OD UGOVORA

Prema Zakonu o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 88/2021) kupovina posredstvom internet platforme www.kuceimace.com smatra se prodajom na daljinu. Zakon za slučaj prodaje na daljinu u korist kupca, koji se smatra potrošačem, ustanovljava posebno pravo da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u svojinu, odnosno u svojinu lica koga je on kao kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Odustanak od ugovora se ostvaruje podnošenjem odgovarajućeg obrasca, koji se dostavlja svakom kupcu uz isporučenu robu. Molimo Vas da razlog odustanka navedete u obrascu, kako bismo razlog eventualnog Vašeg nezadovoljstva mogli otkloniti i unaprediti svoje poslovanje, a sve u cilju efikasnijeg zadovoljavanja interesa i želja kupaca u budućnosti. Prijem obrasca ćemo bez odlaganja potvrditi u pisanom ili elektronskom obliku. Uz potvrdu ćemo Vam poslati i uputstvo o načinu vraćanja robe. Prema Zakonu o zaštiti potrošača, troškove vraćanja proizvoda snosi kupac, osim ako izričito ne naglasimo da ćemo mi snositi troškove vraćanja robe. Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.

Imajte u vidu da je moguće vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.), pri čemu se mora priložiti i račun ili bilo koji drugi dokaz o kupovini.

Po prijemu proizvoda, pristupićemo utvrđivanju da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje sredstava i proizvod će biti vraćen kupcu o njegovom trošku. Novac se kupcu vraća po prijemu proizvoda, nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim situacijama. Imajući u vidu asortiman robe u našoj ponudi, to su sledeće situacije:

  • isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;
  • isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;
  • isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;
  • isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;